Termeni şi condiţii

1. Termeni generali

 

1.1. Domeniu de aplicabilitate

 

Pentru a utiliza site-ul nostru  https://ambafol.ro/ sunt valabili următorii termeni și condiţii. 

Utilizarea Site-ului implică să citiți acești termeni și condiții cu atenție. Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat și că sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții. În cazul în care nu acceptați condițiile și termenii prezentați, vă rugăm să nu mai utilizați acest site.

 

AMBAFOL își rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime termenii și condițiile prin postare pe Site fără nicio altă înștiințare.

 

Acest site este întreținut și administrat de compania:

SC AMBAFOL SRL

Santandrei

Str. Toamnei, nr.27

NR.INREG:J5/527/2014

C.I.F.: RO 32980603

Website: https://ambafol.ro/

Email:  comenzi@ambafol.ro

 

1.2. Definiții

 

Site - https://ambafol.ro/

Vizitator - orice persoană fizică sau juridică care accesează și utilizează acest Site.

Cumpărător - orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă.

Vânzător - SC AMBAFOL SRL, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J5/1588/2017 având cod fiscal RO 32980603, cu sediul în Santandrei, Str. Toamnei, nr.27, jud. Bihor.

 

2. Utilizarea Site-ului

 

2.1. Vânzătorul oferă acces la site-ul și utilizarea site-ului lui, https://ambafol.ro/ , sub rezerva acceptării de către Vizitator a acestor termeni și condiții. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul site-ului nostru, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. 

2.2. Întregul conținut al site­-ului  https://ambafol.ro/ ­ imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date este proprietatea SC AMBAFOL SRL și a distribuitorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei SC AMBAFOL SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

2.3. SC AMBAFOL SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

2.4. Acest site web și materialele aferente sunt oferite "așa cum sunt" și "atât cât sunt disponibile" fără niciun fel de garanții. SC AMBAFOL SRL nu oferă nicio garanție, în mod expres nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc. SC AMBAFOL SRL nu garantează că acest site, serverele sale sau mail­ul trimis de la comenzi@ambafol.ro  sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

2.5. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.)

2.6. Compania SC AMBAFOL SRL și distribuitorii săi nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini, etc.

În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele noastre de date, sau afișate greșit, iar livrarea nu s­-a efectuat încă, compania noastră își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

2.7. https://ambafol.ro/ funcționează conform tuturor prevederilor legale din România.

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul https://ambafol.ro/ sau orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

 

3. Promoțiile

 

Compania SC AMBAFOL SRL își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil. SC AMBAFOL SRL nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nicio notificare prealabilă.

 

4. Plasarea comenzilor

 

Prin efectuarea unei comenzi, respectiv cererea unei oferte, sunteți de acord cu o formă de comunicare (telefonic sau e-mail) cu Vânzătorul.

Informațiile prezentate pe Site-ul Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător în orice moment. Modificările nu vor avea efect retroactiv și se vor aplica doar pentru comenzile plasate ulterior intervenirii lor.

Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, de exemplu opiniile la produse, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acestea.

Vor fi excluse de pe Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.

 

5. Protectia datelor personale

 

În conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă informăm că societatea noastra înregistrează date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prevazute de lege, conform notificării cu numărul 10834 A.N.S.P.D.C.P. din data 25/02/2009.

 

Prin comenzile pe care le realizați, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră de contact să fie prelucrate de către AMBAFOL SRL.

 

6. Drepturile consumatorului

 

Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul cand au fost livrate produsele. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita Vanzatorului sa i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau inlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs.

 

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plata, cu excepția situației în care masura este imposibilă sau disproporționată. Noțiunea fără plată, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate și ambalare.

 

7. Transferul Proprietății

 

Proprietatea asupra bunurilor și serviciilor va fi transferată la momentul efectuării livrării din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (ințelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrarilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

8. Transport – Ambalare

 

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. În afară de cazul în care este agreat de Vanzator și cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu bunurile și serviciile în momentul predarii acestora către societatea de curierat cu care Vanzatorul colaboreaza sau către reprezentantul cumpărătorului.

 

9. Riscuri și Responsabilități

 

SC AMBAFOL SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

 

10. Procedura de conciliere

 

În cazul în care o persoană are o nemulțumire se poate adresa în scris pe adresa de e-mail: comenzi@ambafol.ro

Sesizările pentru cazurile care impun conciliere pot fi făcute de orice persoană care se consideră nedreptațită. 

Orice conflict apărut între compania SC AMBAFOL SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești. Fiind de acord cu aceste Condiții de utilizare clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

 

11. Alte prevederi

 

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din parți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest document înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract și nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisă semnată de ambele parți.

 

Accesul si utilizarea site-ului https://ambafol.ro/ se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile prezentate. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.